Våra tidigare träffar

Vid varje träff, fram till och med 2015-0503, var det någon i föreningen som skrev minnesanteckningar. Det var en service till dem som inte hade möjlighet att komma på träffarna, eller en hjälp för minnet för dem som var på plats. Här har ni möjlighet att kika tillbaka på våra tidigare resmål.
Tyvärr har vi inte möjlighet att upprätthålla denna service längre.

 

Kom ihåg att de som skrivit minnesanteckningarna har silat innehållet i träffarna genom sina egna erfarenheter och intryck! God läsning!

Söndag 1:a oktober 2017 - Karin Linnell
Sanningen - finns den?

Vad innebär det att vara sann mot sig själv och andra?   Hur sann är egentligen vetenskapen?Karin Linnell, adjunkt vid Sofiahemmets Högskola, gav oss en inblick i filosofiska frågeställningar i relation till existenstänkande och vetenskap.
Vårdvetenskapen har fått en allt starkare ställning inom vår västerländska kultur. Den professionella omvårdnaden skall vara evidensbaserad. Men hur sann är denna "bevisade" kunskap?
Läs mer om Karin Lignell här.


 

Söndag 3:e september 2017 
Lisbeth Gustafsson
Hur kan vi förbättra dagens politiska debattklimat?

Dagens debatthandlar om ekonomiska kalkyler och tekniska lösningar i stället för att innehålla djuplodande resonemang om människosyn och etik eller om hur vi tillsammans kan forma ett fungerande samhälle och en bättre värld.
Läs mer om Lisbeth och hennes senaste bok "sluta bråka - dags för dialog i politiken" här.


 

Söndag 7:e maj 2017 - Idé-fest.

Vad är det för frågor här i livet som engagerar dig mest just nu?
Samtal i grupp om idéer kring resebyråns verksamhet och framtid.

Och när vi samtalat färdigt om detta så håller vi sedvanliga festen vi säsongsavslutningen.Youtube .  

Söndag 2:a april 2017 - Bengt Gustafsson
Hoppet för framtiden.


Bengt är professor emeritus i astrofysik.
Du kan höra Bengt i Sveriges Radio "Vinter och sommar i P1", eller 
höra honom i ett intressant samtal på Youtube . 

Söndag 5:e mars 2017 - Agneta Lagercrantz
Sluta hacka på dig själv !

Har du en sträng, inre kritiker? Brukar du känna dig otillräcklig - tycka att det är ditt fel? Då är det dags att börja lyssna på hur du pratar med dig själv. Med självmedkänsla lär du dig att se med överseende på dina brister och att vara vänlig mot dig själv. Så att du reagerar med lugn inombords och öppenhet utåt. Självmedkänsla hjälper hjärnan  att aktivera din inre trygghet.
Agneta ärmångårig journalist på Svenska Dagbladet och författare.Hon berättar om forskningen hon beskriver i sina böcker Självmedkänsla och 70 skäl till självmedkänsla. Du får också tips på hur du kan bli vänligare mot dig själv.
Besök gärna hennes hemsida agnetalagercrantz.se/sv/


 

Söndag 5:e februari 2017 - Christer Sanne
Vi kan leva hållbart med livskvalitet.


Det går trögt att vända samhället i en uthållig riktning. Få politiker vågar föreslå åtgärder som verkligen skulle vara verksamma. Ändå behöver det kanske inte bli så omvälvande. Tvärtom kanske det kan betyda ett mer givande vardagsliv.
Christer Sanne är samhällsforskare och skribent och bland annat skrivit den uppmärksammade "Keynes barnbarn" och rapporten "Hur kan vi leva hållbart 2030?".
Själv har han flera barnbarn men ägnar sin kraft åt alla våra barns framtid.

Söndag 4 december 2016 - Maria Printz
Unna varandra framgång.
Hur får vi syn på möjligheterna? Vad betyder egna och andras framgångssagor för att fler och fler skall hitta kraften till utveckling och förändring. Är det "goda" oändligt eller begränsat? Hur kan vi hantera avundsjuka? Vad betyder det att  vi lyfter, ser och bekräftar varandra för individuell och kollektiv utveckling? Detta och kanske en del annat ser jag fram emot att tala och diskutera med Er om.
Maria Printz har tre barn, är kulturvetare, kock och entreprenör. "Förutom arbetet med mat i entreprenöriell anda så är spaning mot framtiden och ortsutveckling något jag ägnat mycket energi."

Söndag 6 november 2016 - Birger Schlaug

Framtidens samhälle.

"Vi har nått dithän att gamla lösningar inte längre fungerar. Varje tidevarv har sina lösningar.Nästa steg i samhällets evolution är inte desamma som de steg som förde oss hit." 

Han talade om att vi måste tänka efter ordentligt vad som är väsentligt i samhället och livet och om hur han själv, som studerande på handelshögskolan, förändrade sin syn då han läst Elin Wägners bok "Väckasrklocka".
Läs gärna vidare på Birgers blogg här.

Söndag 2 oktober 2016 - Olle Johansson

Riskerna med elektromagnetiska fält.

Hur pass riskabelt är det för oss människor att vistas i miljöer där vi utsätts för strålning från t.ex. radiomaster, datorer och mobiltelefoner?

För den som vill fördjupa sig i frågan finns en rapport sammanställd av forskare från Grekland, Ryssland Sverige, USA, Israel att läsa på denna länk.

Olle Johanssons egna publikationer hittar här.
Den som verkligen vill läsa mycket av den internationella rapporteringen kan klicka här.

Söndag 4 september 2016 - Ruben Wätte

Konsten som utvecklingskraft.

Ruben Wätte arbetar med konst. Därmed känner han sig fri att ägna all sin tid åt det som han anser är den allra viktigaste uppgiften han kan tänka sig: att skapa förståelse och förändring.
Läs vidare i "En hälsning från Ruben Wätte" eller på hans hemsida.

Söndag 1 maj 2016
Vördnad för livet och Resebyråfest.
Den allvarliga delen av träffen innehöll samtal kring frågan hur vi visar vördnad för allt som lever. Hur förhåller vi oss till allt levande, till människor och djur? Några gäster som inledde samtalen och efter det blev det diskussion som vanligt med och mellan deltagarna.

Söndag 3 april 2016 - Mary Juusela

Sverige förändras - vilken roll har du ?
Vems är ansvaret att öka toleransen i samhället ?

Mary Juusela berättade om utanförskapet, hur det visar sig i vardagen och hur det påverkar människor. 
Nya utmaningar, som ingen varit förberedd på, möter medborgare, familjer och individer varje dag. Ingen går opåverkad. Många frågar sig, vart är Sverige på väg? 
Utanförskap. Det är här arbetet påbörjas. Alla har varit utanför. Ingen vill vara utanför. Människor är flockdjur och häri ligger nyckeln till positiv förändring. Genom att utbilda i olikheter och likheter kan alla deltagare förstå sig själva och andra bättre. Uppenbart blir då att olikheter och likheter inte begränsar sig till varesig ursprung, hudfärg eller religion eller diagnoser, socioekonomiska faktorer eller åsikter. Olikheter är allt. Och alla har något olikt. När vi inser det har vi en gemensam grund att stå på.

Mer information på hemsidan "likaolikametoden.se"


 

6 mars 2016

Våra rättigheter och skyldigheter.
Marco Helles utgick från FN:s deklaration om det mänskliga rättigheterna och förklarade dess bakgrund och innehållet, mångfaldens utmaningar utifrån ett människorättsperspektiv.
Samtalen kom att handla om frågan hur vi kan hantera de olika kulturerna som finns i vårt land.


 

7 februari 2016

Att tro på sin egen förmåga.
Carina Loeb talade om vad det innebär att tro på sin egen förmåga.
Går den att träna upp och finns det både fram- och baksidor av att ha en stark tro på sin förmåga? 
Flera studier visar att människor som har en hög tro på sin förmåga ser mer positivt både på sig själva och på sin omgivning. En av de mest tilltalande aspekterna med tilltron till sig själv är att den går att förändra och träna upp.


 

6 december 2015

Paradigmskifte och högre medvetande.
Vi lyssnade och samtalade om det pågående paradigmskiftet, hur vi kan uppleva det och nå en högre medvetande.
Jens har specialiserat sig på det nu pågående paradigmskiftet. Hanberättade undeer kvällen om det nya och gamla paradigmet och hjälpte oss att förstå skillnaden och vad det kan innebära rent prktiskt.

Ett något förkortat sammandrag av hans föredrag kan du läsa här.


 

1 november 2015

Att leva Gestaltiskt
- gestaltterapins grundprinciper och redskap för personlig utveckling.

Att leva gestaltiskt innebär inte att leva "leva fulländat" eller att veta vad som är rätt sätt att leva, utan snarare att leva i öppenhet för den man är, för dem man möter och att ta emot livet som det kommer till oss.
"I ett gestaltiskt förhållningssätt har jag intentionen att bli medveten om mina illusioner om verkligheten, våga stanna i kontakt med det jag upplever och ta ansvar för den jag är samt att naturligt acceptera det som ändras i livet. Det är en viktig princip för förändring enligt gestaltterapin", säger Lars Berg.
Lars sista bild vid mötet kan du se här samt en litteraturlista hittar du här.
Lars Berg har arbetat som gestaltterapeut sedan mitten av 1980-talet.
Besök hans hemsida www.egenart.info/egenart och läs lite mer här.


 

4 oktober 2015

Omställningens psykologi
- klimat, miljö och hoppet för framtiden.

Var finner vi möjligheter och hopp för framtiden i en skakig värld?
Ulrich Nitsch presenterade tankar om vad vi gör med vår miljö och om möjligheter för hållbar samhällsutveckling som bidrar till mening, glädje och livskvalitet. Vad som hindrar oss och vad som motiverer oss för den omställningen.

Professor emeritus Ulrich Nitsch är agronom med universitetsstudier i vuxenpedagogik i USA. Han har forskat och undervisat om frågor som gäller kommunikation om miljöfrågor och hållbar utveckling vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala under 25 år.

Litteraturlistan från mötet hittar du här.


 

6 september 2015
Ayurvedisk läkekonst.
Peter Ljungsberg informerade om Ayuerveda vilket är en universell, tidlös kunskap, som skapar helhetssammanhang, en insikt om att allt är baserat på lagbundenhet, som gör att livet kan te sig mer begripligt.
Det finns en orsak till varför jag mår som jag mår. Att lära känna sig själv i termer av Vata, Pitta, Kapha kan hjälpa mig förstå vem jag är. Det hjälper mig att leva i harmoni med mig själv.

Peter Ljungsberg har praktiserat Ayuerveda i 30 år, först som pancha-karma terapeut och sedan som Ayuervedisk hälsokonsult. Peter har dessutom en Psykosyntesterapeut-utbildning
Mer information http://www.vedalila.se/konsultationer/index.html


 
3 maj 2015
Resebyråns avslutning av säsongen.
Cirkelsamtal om hur vi kan öka vår livskvalitet.

I cirkelsamtalets form gan deltagarna sina synpunkter på hur vi kan öka vår livskvalitet. Inledare till samtalen var Leif Sundsvik, Carina Seidel och Elsie Bertilsson.
Klicka här för att se minnesanteckningarna.
 29 mars 2015
Kärleksfulla relationr
Hur bra samtal utvecklar din parrelation.
Forskning visar att det är en stor hälsorisk att leva i en dålig relation. Vid detta möte  talade Birgitta och Leif  och genomförde övningar som syftade till att förbättra våra relationer.
Klicka här för att se minnesanteckningar.

1 mars 2015
Överlever vi döden?
Marianne Hallberg berättade om senare års forskning som har öppnat för att medvetandet finns utanför hjärnan, att medvetandet finns i allt och är evigt.
Vad skulle det betyda för vårt nuvarande liv om vi öppnade våra sinnen för att livet kanske fortsätter?
Klicka här för att se minnesanteckningarna.

1 februari 2015

Min inre resa

 Christna Doctare säger att det är den mest spännande resan i mitt liv. Hjärtats dörr går inåt, och öppnar för en inre dialog som handlar om existentiella frågor, som slår vilket exotiskt resmål som helst. Vi är nu många som tillhör 40-talistgenerationen och jag ser åldrandet som en möjlighet att göra den inre resan, till lärdom och läkedom.

Klicka här för att se minnesanteckningarna.

7 december 2014
Kommunikation över kulturgränser.
Barry ledde samtal och övningar som belyste och gav förslag på hur vi kunde förbättra vår förmåga att hantera kulturella skillnader och förbättra vår förmåga att kommunicera över kulturgränserna.
Grunden till detta är att komma underfund med vår egen kultur.
Klicka här för att se minnesanteckningarna.

2 november 2014
Personligt ledarskap under ytan.
Vad har längddykning under vatten med personligt ledarskap att göra.

Yasmina  berättade om hur hon ledde sig själv till att bli världsrekordhållare i fridykning och hur man tillämpar principerna för att leda sig själv genom livet.
Klicka här för att se minnesanteckningarna.

5 oktober 2014
Sjukdom, healing och universum - hur hänger det ihop?
Jan är läkare och har under årens lopp försökt att finna vad som ligger bakom vetenskap, beprövad erfarenhet och andlighet. Besök gärna hans hemsida www.janoleby.se
Klicka här för att se minnesanteckningar.

7 september  2014

Vi är inte mänskliga varelser med andliga upplevelser - vi är andliga varelser med mänskliga upplevelser.

Jan Pilotti inledde träffen med att ge oss sin syn på medvetandet utifrån en utvidgning av Einsteins teori och studier av nära döden upplevelser. Jans  hemsida www.drpilotti.info   
Klicka här för att se minnesanteckningarna.
Klicka här för att se Jan Pilottis bilaga till minnesanteckningarna.

6 april 2014
Om energimedicin
John Jouper är lektor vid Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Hans doktorsavhandling hade titeln Qigong in Daily Life, Motivation and Intention to Mindful Exercise.
Klicka här för att se minnesanteckningarna.

2 mars 2014
Djuret i människan
Sverre Sjölander är zoolog och professor emeritus vid Linköpings universitet. Han har skrivit böckerna ”Vårt djuriska arv” och ”Naturens budbärare”.
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

2 februari 2014
Känn dig själv
Ted Harris är teologie doktor. Han har skrivit boken ”Konsten att leva innerligt” som tar sin utgångspunkt i Kierkagaards filosofi.
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

1 december 2013
Att leva i social och ekologisk harmoni
David Jonstad är frilansskribent och författare med klimatfokus.
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

3 november 2013
Så förbättrar vi vår vardagskommunikation.
Anna Widell arbetar med  Non Violent Communication.
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

6 oktober 2013
Rädsla eller Kärlek - valet mellan två grundkänlor.
Jackie Bergman  jobbar som konsult kring inre ledarskap – att leda sig själv och andra.
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

1 september 2013
Regressionshypnos - En väg till tidigare liv
Gunnar Selin - arbetar med individers personliga och andliga utveckling
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna.

7 april 2013

Ordens makt och empatins kraft

Anna Widell - handledare i NVC

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

3 mars 2013

Berättandets helande kraft

Tine Winther - Mental tränare och berättare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

3 februari 2013

Att stärka en positiv utveckling hos barn

Birgitta Kimber - Med dr, leg psykoterapeut

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

2 december 2012

Att leda med kärlek

Peter Ekmark - Säljdirektör

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

2 november 2012

Existentiell hälsa

Cecilia Melder - teol dr i religionspsykologi

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

7 oktober 2012

Kreativitet för livet

Bengt Renander - författare och kreativitetsutvecklare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

2 september 2012
Konsten att leva innerligt
Ann Lagerström - författare
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

1 april 2012
BodyTalk - En väg till bättre hälsa
Petra Tunmar Lundell - GotHealth
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

4 mars 2012

Trädgårdens läkande kraft

Yvonne Westerberg - Arbetsterapeut

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

5 februari 2012
Att lära känna sin skuggsida
Inger Edelfeldt - Författare och zencoach
Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

4 december 2011

Följ din intuition

Tomas Frankell - Författare och yogalärare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

6 november 2011

Att välja livsstil

Augusto Comte Gomez - föreläsare, inspiratör

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

4 september 2011

Paradigmskiftet - En tid av förändring

Leif Sundsvik - Författare och konsult

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

3 april 2011

Mötet med den andliga dimensionen inom oss

Ted Harris - Präst i Adolf Fredriks församling, Sthlm

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

 

6 mars 2011

Att möta sig själv

Marianne Hallberg - mental tränare, författare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

6 februari 2011

Emotionell intelligens

Maria-Pia Gottberg - EQ-utbildare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

5 december 2010

Så påverkar vi självläkningen av vår kropp

Benny Johansson - Forskare

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

7 november 2010

En kväll kring yoga och mindfulness

Marcus Majander och Christina Stenberg

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

3 oktober 2010

Hur tanken påverkar oss och vår kropp

Lars-Eric Uneståhl - Föreläsare inom mental träning

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna

5 september 2010

Vad kroppen berättar

Miguel Rodriguez - Nei Jing-Akademin

Klicka här för att läsa minnesanteckningarna