det här är resebyrån!

Visst är det underbart att resa! Att ta en paus från sina vanliga rutiner, besöka andra platser, uppleva nya miljöer och träffa människor som lever på ett annat sätt. Vi blir berikade!
 
Men att resa i det inre kan vara minst lika spännande. Att lyssna till en annan människas livsberättelse, att mötas i ett samtal kring viktiga frågor, att få inspiration att förändra sitt beteende en smula, att lära sig något nytt: allt detta är exempel på inre resor. Betydligt billigare och miljövänligare!
 
Det var just för att kunna göra de här inre förflyttningarna som vi startade Resebyrån för inre resor 2010. Efter sju år som en egen förening har vi nu blivit en del av föreningen Drömfabrikens verksamhet. Vi håller till i Stallarholmen som är en livfull mälarort mellan Strängnäs och Mariefred. Träffarna äger rum i de vackra lokalerna i Mötesplats Stallarholmen i Gula Industrihuset.
 
Under de första sju åren har vi haft ett upplägg med 8 träffar per år där vi bjudit in inspiratörer, eller reseledare som vi kallat dem, som gjort en inledning under någon timme, och sen har vi fikat och samtalat (ni hittar information om våra tidigare träffar under fliken ”Tidigare resmål”).
 
Vi kommer att fortsätta bjuda in inspirerande personer till Resebyrån (ni hittar vårt program på startsidan). Men vi vill också hitta nya former för de inre resorna. För att mejsla fram dessa nya former har vi en programgrupp som består av dussintalet personer som träffas regelbundet, letar inspiratörer och utforskar nya idéer. Vill du delta i programgruppens arbete eller har du idéer som du vill dela med dig av, kontakta oss! Du hittar våra uppgifter under fliken ”Kontakt”.
 
Varmt välkomna att resa med Resebyrån för inre resor!

resebyrån i korthet

  • Syftet med Resebyrån är att få inspiration att växa som människor. Det kan vara genom att lyssna på andra människors livsberättelser, utforska spännande livsfrågor, samtala med andra mm. 
  • Resebyrån för inre resor startade som förening 2010 men är numera en del av föreningen Drömfabrikens verksamhet. Vi har vår verksamhet i Mötesplats Stallarholmen i Gula Industrihuset.
  • Vi har en programgrupp som tar fram Resebyråns verksamhet. Ni hittar vårt program på hemsidans startsida. Kontakta programgruppen om ni vill delta i arbetet eller förmedla idéer (ni hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt”.  
  • Vi skickar även regelbundet ut nyhetsbrev med information om vår verksamhet. Vill ni ha dessa? Skicka då ett mail till oss (resebyran@dromfabriken.net).
  • "Resebyrån för inre resor" finns också på Facebook,