Spännande böcker, föredrag, radioprogram mm

Vi behöver alla syresättas genom att läsa goda böcker, lyssna på spännande föredrag eller intressanta radioprogram, titta på inspirerande teveprogram eller klipp på YouTube. Här hittar ni tips från några av oss medlemmar i Resebyrån. Har du också läst, lyssnat eller sett något som du vill dela med dig av? Eller vill du tipsa om något som är på gång? Skicka ett mail till peter.drakenberg@gmail.com

 

Länkar

Drömfabriken, Stallarholmen                www.dromfabriken.net
Yoga i Stallarholmen                                    www.yogaistallarholmen.se
Biohuset i Mariefred                                     facebooksida
LightSpira, Södertälje                                  www.lightspira.com
Stallarholmens Nätverk                              www.stallarholmen.info
Studiefrämjandet Strängnäs                     www.studieframjandet.se/sormland
Strängnäs Kommun / uppleva, göra     www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora

TIPS.

Boktips av Katarina Abelin

Caroline Myss - Andens Antatomi

 

Den här boken beskriver på ett fint sätt hur kroppen och själen hela tiden befinner sig i ett samspel. Men den visar också hur våra liv är i en ständig utvecklingsprocess, och att de olika utvecklingsstegen går att återfinna i de stora världsreligionernas heliga skrifter.Boktips av Leif Sundsvik

Sanna Ehdin – Finn Din Energikod 

 

Sanna konstaterar att människans naturliga tillstånd är att må bra och känna sig glad. I boken presenterar hon ny spännande kunskap om hur vi kan höja vår livsenergi. Boken handlar om hur tankar och livsenergier hänger samman, hur ljuset inverkar på energibalansen och hur bra inflammationshämmande mat bidrar till att öka vitaliteten och kärlekens energi.

Boktips av Leif Sundsvik

Carl-Johan Calleman –

Vårt intelligenta universum


Biologen Carl-Johan Calleman framlägger i den här boken en teori om den biologiska evolutionen som är ett alternativ till den modell som framförs i kyrkans förklaring och den som bygger på Charles Darwins teorier om slumpmässigt urval. Boken är kanske lite svårläst men utomordentligt intressant och tankeväckande. Tänk om det finns en kosmisk plan som förklarar både hur livet uppstått och hur vi gradvis utvecklats.

Eben Alexander – Till himlen och tillbaka.

Som välrenommerad neurokirurg visste Eben Alexander att nära-döden-upplevelser känns verkliga, men egentligen bara är ett spratt hjärnan spelar oss när den utsätts för extrem stress.
En dag i november 2008 drabbades Alexander av en sällsynt bakteriell hjärnhinneinflammation – den del av hjärnan som kontrollerar tankar och känslor, och alltså gör oss mänskliga, slutade helt att fungera. I sju dagar låg han i koma.
I den här fascinerande berättelsen delar Alexander med sig av sina erfarenheter och förklarar varför hjärnan inte kan ha fabricerat hans resa. Följ med in i den andliga världen och ta del av det som händer med oss efter döden!

Boktips av Katarina Abelin

Debbie Ford - Krama din skugga

 

Det här är en lättillgänglig bok med bra övningar och som handlar omm hur vår utvecklingspotential ligger i de egenskaper eller sidor hos oss själva vi kanske inte ännu ser eller ens vill se. Boken bjuder också på en del igenkänningsskratt och faktiskt en hel del som vikanske inte vill kännas vid.

Boktips av Leif Sundsvik

Lynne Mc Taggert - Fältet

 

Här är utdrag ur texten på bokens baksida: Författaren presenterar här ett radikalt nytt vetenskapligt paradigm som hävdar att ett energifält förenar allt i universum och att människans medvetande och kropp oavbrutet interagerar med detta enorma hav av energi. Vetenskaplig forskning har på senare tid visat det som uråldriga myter och religioner i alla tider har uttryckt: att medvetandet spelar en central roll i utformningen av vår värld och att det bakom allt finns en livskraft. Det är vår förbindelse med denna kraft som till sist avgör om vi är friska eller sjuka, och det är denna kraft som måste utnyttjas för att läka.

Boktips av Katarina Abelin

Gay & Kathlyn Hendricks -

Kroppens egen intelligens

 

Den här boken gav mig en fördjupad insikt om hur viktig andningen är för vårt välbefinnande och hur viktigt det faktiskt är att känna in alla känslor. Inte bara det som vi tycker om att känna in utan framförallt de känslor som vi gärna tränger bort medvetet eller omedvetet.

Anita Moorjani – Döden gav mig livet.

I den här verkligt inspirerande självbiografin berättar Anita Moorjani om hur hennes kropp höll på att ge upp och hon gick in i coma. När Anita återfick medvetandet märkte hon att hennes tillstånd hade förbättrats så snabbt att hon kunde lämna sjukhuset efter några få veckor utan ett spår av cancer i kroppen.
Som ett resultat av uppenbarelsen på andra sidan fick hon insikt om att hon hade förmågan att läka sig själv och att det finns mirakler i universum som hon aldrig ens kunnat föreställa sig. I Döden gav mig livet delar Anita frikostigt med sig av allt det hon har lärt sig om sjukdom, healing, rädsla, att vara kärlek och varje människas verkliga storhet!